MES en verandermanagement

Een MES systeem is een (nieuw) systeem in het hart van de bedrijfsvoering. De moeilijkste gedeelten van MES implementatie zijn niet de vaststelling van de doelen of de techniek, maar de manier waarop MES ingevoerd wordt, het verandermanagement en de gebruikersacceptatie.

De introductie van MES is voor een organisatie wat je in Lean termen zou noemen een "Kaikaku" (Japans for "radicale verandering").

Met ons product MESBuilder kunt u MES gecontroleerd en gedoseerd invoeren.


Waar op te letten bij MES implementatie

Begin vanaf de nul-situatie

Begin vanaf de nul-situatie

Een 'afvinklijst' voor de introductie van MES zou zijn

  • Zorg ervoor dat de visie en doelstellingen voor iedereen duidelijk zijn.
  • Zorg ervoor dat u voldoende inzicht heeft, in waar de weerstand vandaan zal komen en hoe er het beste op geanticipeerd kan worden.
  • Zorg ervoor dat het implementatietraject van MES na afloop niet wordt gezien als een project dat afgerond is, en men gaat verder met het volgende project of de dagelijkse gang van zaken. Continue verbetering met behulp van de gegevens uit het systeem is een hoofddoelstelling. Heeft u verbeteringen doorgevoerd, zorg ervoor dat de resultaten van het systeem worden gemeten, gevisualiseerd en teruggekoppeld - dit kan overigens met het MESBuilder systeem zelf.
  • Zorg ervoor dat er voldoende capaciteit beschikbaar gesteld wordt voor het verbeterproject. De dagelijkse werkdruk mag dit niet belemmeren.
  • Zorg ervoor dat het middenkader geen kennis of ervaring tekort komt op het gebied van leidinggeven aan veranderingen. Laat deze mensen visie en doelstellingen over dragen, motiveren, omgaan met weerstanden en corrigeren wat ten koste gaat van het effect van het verbetertraject.

en als allerbelangrijkste:

  • Doe 1 ding tegelijk. Introduceer het MES systeem, maar verander niet tegelijkertijd de werkflow of de bedrijfsvoering. Het MES systeem moet gewoon doen wat er altijd al werd gedaan in het kader van productiemanagement maar dan geautomatiseerd.

  • Zorg ervoor dat - na implementatie van het systeem  - men start te werken met het systeem vanuit de nul-situatie en ga vanuit daar verbeteren. De nul situatie is de situatie (workflow, processen, informatie) die zoveel mogelijk overeenkomt met de situatie van voor de implementatie.


MESBuilder en veranderingen

Met MESBuilder schept u de voorwaarden voor een succesvolle MES implementatie. De eis van de klant was:

"Het systeem moet onze taal spreken, onze gegevens bevatten en naadloos aansluiten op onze processen en op de bestaande besturing van onze machines. Precies zoals wij dat voor ogen hebben en niet zoals de software leverancier het ziet"

Een systeem gegenereerd met MESBuilder wordt meestal geheel gebaseerd op een model van de bestaande bedrijfsvoering van voor de implementatie, waarbij business logic, terminologie, workflow 1 op 1 wordt overgenomen.
In de eerste fase zien we dat het systeem vooral gericht is op het verzamelen en analyseren van gegevens. Als er procesuitvoering mee wordt gedaan is dat op basis van de bestaande workflow, alleen dan in geautomatiseerde vorm.

Voor het personeel is het nieuwe MES-systeem intuïtief en vertrouwd omdat het aansluit op de bestaande operations, terminologie en workflow. 

Pas daarna worden veranderingen doorgevoerd. Deze veranderingen kunnen fysiek van aard zijn (layout, aanpassingen aan machines, workflow), maar ook MESBuilder zelf kan worden aangepast.