MES/MOM/ISA95

MES, een ingeburgerd begrip, een foute letterlijke betekenis

MES staat voor Manufacturing Execution System. Het is een systeem wat een aantal functies uitvoert in de operational management laag. Deze functies zijn door de MESA* geidentificeerd als :

  1. Product tracking en tracing
  2. Resource allocation en status
  3. Performance analysis
  4. Proces management
  5. Data collection aquisition
  6. Quality management
  7. Labor Management
  8. Dispatching
  9. Logistieke operations


MES is aardig ingeburgerd als begrip, maar de letterlijke betekenis dekt al lang de definitie niet meer. Ten eerste is een MES systeem niet alleen beperkt tot manufacturing, maar kan voor operations in allerlei bedrijfstakken slaan, ten tweede is is niet beperkt tot execution alleen. Analyse, dataopslag  en rapportage maken wezenlijk onderdeel uit van een MES systeem.

Het MESA model van MES (Bron : http://www.mesa.org/en/modelstrategicinitiatives/MSI.asp)

Het MESA model van MES (Bron : http://www.mesa.org/en/modelstrategicinitiatives/MSI.asp)

 

MOM staat voor Manufacturing Operations Management en is in feite een vernieuwd accroniem voor MES.

ISA95 is een een gestandariseerd gegevensmodel om overdracht van operationele gegevens tussen systemen mogelijk te maken.

MESBuilder en MES/MOM/ISA95

Onze systemen zijn MES/MOM systemen, maar niet beperkt tot manufacturing. Ieder operationeel management functie in iedere bedrijfstak kan door MESBuilder worden gedaan. MESBuilder kan data in de vorm van het ISA95 modelleren en uitwisselen met andere ISA95 systemen.


* MESA : Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA)