Smart industry

Efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter produceren met Smart Industry

Smart industry is geformuleerd door de Nederlandse overheid als :

"Het versterken van de Nederlandse industrie door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen zodat deze efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en tailor made kan produceren."

Het is een pijlerpunt van het innovatieve beleid.

Verschil Industrie 4.0 en Smart Industry

De definitie van Smart Industry is bewust breed geformuleerd. In Duitsland kent men Industrie 4.0 wat een veel nauwere doelstelling heeft. Met industrie 4.0 wordt bedoeld dat machines zodanig geautomatiseerd zijn dat ze autonoom kunnen functioneren. Ze zijn zich dus bewust van hun omgeving (andere machines) en kunnen productie met elkaar afstemmen. Het doel ligt voornamelijk in flexibiliteit, kleine series en een directere marktrespons.

MESBuilder en SmartIndustry

Een MESBuilder systeem is smart industry in pure vorm. Een MESBuilder systeem ontsluit operationele informatie, zodat er veranderingen kunnen worden ingezet om efficiënter, flexibeler en kwalitatief beter te opereren. Deze maatregelen kunnen fysieke aanpassingen zijn in het productieproces aan machines en layout, aanpassingen zijn aan werkprocessen en workflow of aanpassingen aan de business rules zelf in MESBuilder. MESBuilder wordt zo aanjager en zelf onderdeel van het continue verbeterproces.
Hier kunt u meer lezen over Smart Industry