Product eigenschappen.

Modelgedreven softwareontwikkeling

On primaire unique selling point is en blijft de modelmatige aanpak. Wij modelleren eerst. Met slechts een paar basiselementen zijn wij in staat voor een klant elk denkbare operationeel model, in eigen bewoordingen  met eigen entiteiten, eigenschappen, relaties en business logica te modelleren. Het systeem dat wordt gegenereerd overeenkomt met 100% met de echte operationele activiteiten.

De andere unieke eigenschappen

Daarnaast heeft een MESBuilder systeem nog andere unieke eigenschappen in vergelijking tot andere MES systemen:

Systeem architectuur van MESBuilder

Systeem architectuur van MESBuilder

• Volledig gebaseerd op OPCUA (moet niet verward worden met OPC Classic of OPC DA).
• Kan redundant worden uitgevoerd op meerdere servers, de interne data operationele data wordt gesynchroniseerd
• Hoge beschikbaarheid
• Schaalbaar en uitbreidbaar
• De gegevens zijn object-based
• Verschillende veiligheidslagen en maatregelen geven cybercrime geven geen kans
• Een ingebouwde historian, open benaderbaar met de juiste toegangsrechten
• Drivers voor OPC UA, OPC DA en daarmee duizenden merken PLC's, apparaten en IOT
• Drivers voor databases en ERP-systemen
• De interfaces met ERP systemen en databases opereren op dezelfde wijze als de real time gegevens.
• Client zijn apps op de PC, of ​​een webapplicatie voor de pc, tablet en smartphone

Systeemarchitectuur

Hoe een MESBuilder systeem in detail in elkaar zit staat beschreven in onze technische brochure "Systeemarchitectuur en het doen van projecten". Vraag nu de brochure (pdf) aan :