Onze diensten en producten

Wat kunnen wij bieden

Bij ons - Control-IT - draait alles om uw smart connected factory of dit een nu een stip op de horizon is of dat hij al bestaat. Wij de volgende diensten en producten

 • Adviesdiensten Connected factory/Industry 4.0/IoT

  U bent industrieel of agrarisch productiebedrijf of u levert diensten waarbij veel techniek komt kijken. U wilt naar slimme en gekoppelde productie.
  -U kunt samen met onze mensen uitvinden wat Smart Industry, IoT en Industry 4.0 voor uw bedrijf kan betekenen
  -U kunt een proof of concept van uw smart connected factory laten doorrekenen
  -U heeft een concreet connectieprobleem of informatieprobleem in uw productie.  U wilt bijvoorbeeld weten hoe twee machines met elkaar gegevens uit kunnen wisselen of u wilt weten hoe uw processen en rapportage aan Eudralex annex 11 kan voldoen. U formuleert de eisen, wij werken de oplossing uit.

 • Realisatie en implementatie connected factory voor eindgebruikers

  Met ons product MESBuilder kan uw smart connected factory systeem snel, efficiënt en precies op maat worden gerealiseerd zonder excessief maatwerk. Door u, door ons, een systeemintegrator of uw machinebouwer.


 • MESBuilder voor SysteemIntegratoren

  Onze ontwikkelomgeving MESBuilder wordt veel gebruikt door Systeem Integratoren die gespecialiseerd zijn in bepaalde branches.

  MESBuilder is voor een systeemintegrator het perfecte alternatief tussen maatwerk, massieve MES pakketten en de ontwikkeling van een eigen MES pakket.

  Met MESBuilder beschikt een systeemintegrator over een open ontwikkelomgeving waarin hij zich per project 90% doorlooptijd bespaart ten opzichte van maatwerk.
  Een systeemintegrator kan bovendien zijn eigen libraries aan functionaliteiten en objecten aanleggen en zijn eigen templates voor webapplicaties en apps bouwen.

  Deze kunnen keer op keer weer worden hergebruikt.
  Zelfs de ontwikkelomgeving van MESBuilder is open. U kunt als systeemintegrator als het moet uw projecten configure-to-order realiseren.

 • MESBuilder voor OEM'ers

  Machinebouwers en OEM'ers leveren hun producten - machines en installaties - over de hele wereld uit.
  'Smart en connected' kan voor een OEM'er betekenen dat de wereldwijd uitgeleverde machines vanuit een plaats gemonitored worden. De machines geven aan of voorspellen wanneer ze onderhoud nodig hebben, hoeveel, hoe vaak en hoe ze gebruikt worden. Ze waarschuwen de OEM'er automatisch bij events en alarmen.
  'Smart en connected' kan ook betrekking hebben op de integratie van uw afgeleverde machines in de bedrijfsvoering van de klant. Te denken valt dat uw machines rapporteren aan de klant, of dat uw klant zijn recepten automatisch kan downloaden in uw machines.
  Hiermee levert u naast machines meerwaarde voor de klant.


  Bij MESBuilder voor OEM'ers leveren wij voor de machinebouwer een eigen ontwikkelomgeving gebaseerd op MESBuilder.
  U kunt als machinebouwer uw projecten configure-to-order realiseren, u kunt aansluiten op uw modulaire machinebesturing en machineopbouw.
  U kunt uw eigen bibliotheken ontwikkelen voor het operationeel gebruik van uw machines door uw klanten.


Altijd prettig : een concurrerende totaalprijs

Altijd prettig : een concurrerende totaalprijs


Een systeem op maat

Wij leveren een MES systeem voor u op maat dat we - dankzij onze gestructureerde methode en onze ontwikkelomgeving, MESBuilder - in een zeer korte tijd kunnen opleveren, zonder in extensief maatwerk te vervallen.

Ieder project wordt bij ons in drie fases verdeeld:

 1. Analyse , eisen opstellen, modellering, configuratie. Dit is de eerste fase van modeling service. Het is geen papieren studie, maar al direct productief
 2. Na een go.. generatie, implementatie zonder customisation en performance testing. Dit is de tweede fase van modeling service.
 3. Customisatie, dit is het aanpassen van de user interfaces en de business logica op de achtergrond, functionele unit testing en terugkoppeling naar de klant. Dit is project service en op basis van een fixed price.


Uw doelstelling centraal

Het model van uw bedrijfsactiviteiten, samen met uw functionele eisen, zijn de input van onze MESBuilder tool, hiermee genereren we uw systeem. Uw doelstelling staat dus altijd centraal, dit is inherent aan onze werkwijze. Wij hebben dank zij de tool zelfs geen ruimte voor andere intepretatie. Daarna doen de laatste aanpassingen. Dankzij onze snelle engineeringstijden, flexibiliteit en gunstige component prijzen kunnen we een zeer concurrerende totaalprijs neerleggen.

Eén aanspreekpartner gedurende het traject, terugkoppeling van het resultaat

Samen met u doen we het project stap voor stap. Het traject bevat een analyse fase (Modeling service) en een bouw fase (Engineering service). Gedurende het gehele traject behoudt u van onze zijde uit één aanspreekpartner en één team. Direct na generatie is het systeem al reeds operationeel in de zin dat het kan communiceren met de buitenwereld en het over standaardinterfaces beschikt. In de fasen van aanpassingen die daarop volgen kunnen we de deelresultaten direct terugkoppelen en kunt u het van feedback voorzien.

De componenten van een MESBuilder systeem

De runtime systeem componenten zijn MESBuilder server, een netwerk van redundante servers, een windows client en een webserver client. Hiermee kunt u uw eigen systeem samenstellen.

Simpele en zekere kostenstructuur

Een MESBuilder server heeft geen beperkingen in aantallen machines, aantallen tags en kent geen module structuur. U betaalt slechts een licentie per server en per client. Daarbovenop komen analyse- en engineeringskosten. De analyse kosten (Modeling service) zijn regie based. De engineeringskosten (Engineering service) kunnen wij fixed priced aanbieden gebaseerd op het model en de functionele eisen uit de analyse fase.

Modeling van uw bedrijfsaktiveiten vormt de basis

Modeling van uw bedrijfsaktiveiten vormt de basis

Uitbreidbaar, schaalbaar
Uw systeem blijft uitbreidbaar en schaalbaar. Het model kan worden uitgebreid met behoud van de custom aanpassingen die in het verleden zijn gemaakt.

Niet onbelangrijk : u bent eigenaar van de source code na afloop.