De smart connected factory

Levering van een compleet MES systeem

Met de dienst 'MESBuilder for EndUsers' wordt een compleet MES systeem op maat opgeleverd voor een eindgebruiker. Het systeem sluit voor 100% aan op de bedrijfsvoering en de doelen van de klant 

Het verschil met onze concurrentie zit hem in onze bijzondere werkwijze -, waardoor we efficiënter (lees : goedkoper), flexibeler en planmatiger kunnen leveren.

De project fases

Ieder project wordt bij ons in drie fases verdeeld:

 1. Analyse
  Deze fase omvat het opstellen van eisen, modellering, configuratie. Dit is de eerste fase. Het is geen papieren studie, maar al direct productief
 2. Generatie, implementatie zonder customisatie en performance testing.
  Dit is implementatie- en test fase.
 3. Customisatie
  Dit is het aanpassen van de user interfaces en de business logica op de achtergrond, functionele unit testing en terugkoppeling naar de klant. Dit is project customisatie fase


Fase 1 Analyse

Analyse van operations ter plekke

Analyse van operations ter plekke

Wij verzorgen het modelleren van de bedrijfsactiviteiten op de werkvloer in samenwerking met u. Gedurende het gehele traject behoudt u van onze zijde uit één aanspreekpartner en één team

Het modelleren en het opstellen van de eisen is meteen de eerste engineeringsstap. Het houden van interviews en de analyse van de operations ter plekke leidt tot het opstellen van het bedrijfsmodel, inclusief de functionele eisen en logica. Al deze gegevens voeren we in de MESBuilder modeler.

System engineering based

Het vooronderzoek en de eerste engineeringsstap worden zo in één stap gedaan. De rapportage uit de modeler is het vooronderzoek - en brengt volgens de regels van System Engineering objectmodel, eisen en functies in kaart.
Een bedrijfsmodel is voor een MKB bedrijf is binnen een paar uur tot een paar dagen samen te stellen en in te voeren. Dit is afhankelijk van het bedrijf en de complexiteit van de operations die geautomatiseerd moeten worden
.

Direct productief

Deze fase is al meteen productief. Het model wordt gebruikt om het pakket mee te genereren en kan worden gebruikt om de bedrijfsvoering te simuleren.

Deze service bieden wij altijd op regie basis aan.


De stappen in de modeling fase

In het kort omvatten de stappen:

1. Opstellen van het model van de bedrijfsvoering

 • Typen en aantallen machines, typen en aantallen systemen
 • Typen Orders, suborders, processen en materialen
 • Gebruikers en userinterfaces
 • Configuratie van connecties met externe devices zoals PLC's, databases, spreaadsheets en sensoren


2. Opstellen van functionele eisen en functies

Nadat de objecttypen die een rol spelen bij de bedrijfsvoering in kaart zijn gebracht, kunnen de functies worden bepaald en de eisen. Deze gegevens bepalen de logica. Een voorbeeld hiervan is : "Een suborder van type A kan worden ingezet op machine type X en Y

3. Het maken van gebuikersschermen voor de 'look and feel'

Met de gegevens zoals ze nu zijn verzameld  is het mogelijk om een user interface te maken om het eens te worden over de look en feel van de gebuikersschermen.


Fase 2 Generatie, implementatie zonder customisation en performance testing

In deze fase wordt het systeem gegenereerd, wordt de IoT werkend gemaakt en wordt een performance test gedaan

1. Generatie

Nadat er gemodelleerd en geconfigureerd is en u besluit met ons in zee te gaan kunnen wij het systeem genereren.

2. Het configureren en testen van de IoT

Het gegenereerde systeem zou in principe met alle IoT die voorzien is moeten communiceren. De connecties met de externe devices en systemen, bijvoorbeeld PLC's of databases, worden door ons opgezet en door ons getest.

3. Het doen van de performance- en stress test

Bij het genereren wordt ook een zogenaamde 'load test' module gegenereerd. Hiermee kunnen we het systeem bij voorbaat - wanneer er nog geen logica gecodeeerd is, of nog geen userinterfaces zijn aangepast - 'in het echt' op load testen. Dit betekent dat wij volop communiceren met de IoT zoals het toekomstige systeem dat ook gaat doen. Hiermee kunnen deficiënties in de communicatie van het systeem met de IoT vooraf oplossen.


Fase 3 customisatie

Fase 3 houdt customisatie in. Dit is het aanpassen van de user interfaces en de business logica op de achtergrond, functionele unit testing en terugkoppeling naar de klant. Dit is project service en op basis van een fixed price.

Gedurende het gehele traject behoudt u van onze zijde uit één aanspreekpartner en één team. De mensen die de analyse fase hebben gedaan verzorgen ook uw project.

In deze fase wordt de bedrijfslogica omgezet in code en de grafische user interfaces gemaakt.

Een compleet project bestaat uit

    Servers (software)
    Windows clients (software)
    Webserver (software)

Optioneel verzorgen wij ook

    Servers (hardware)
    Windows desktops, operator consoles, cabinets

Deze service kunnen wij  op basis van een vaste prijs aanbieden zodat u weet waar u aan toe bent.

U investering blijft behouden

U bent na afloop van het project eigenaar van de source code van het project. U zou het eventueel zelf kunnen (laten) aanpassen met C# en Visual Studio.