Een flexibel systeem

Hoe flexibel is een MES pakket eigenlijk zelf ?

Als van de ondernemer flexibiliteit in het productieproces wordt verlangd, moet de ondernemer dat ook van ons systeem kunnen verwachten. Om uit te leggen waarom MESBuilder flexibel is, is het toch goed om even flexibiliteit in het productieproces nader aan te halen.

Seriegrootte : 1

Seriegrootte : 1

Kenmerken van flexibiliteit zijn kleine productieseries – tot en met een serieaantal van 1 - of onbekende producten produceren, waarvan bekend is dat het kan, maar die nog nooit zijn geproduceerd. Voorbeelden zijn keukens, medicijnen of geprinte voorwerpen op maat. Deze voorbeelden hebben allemaal één gemeenschappelijk kenmerk: De klant levert gegevens aan over het gewenste product. Bij keukens zijn dit de afmetingen, de layout van de keuken en de gewenste materialen, bij medicijnen zijn dit bijvoorbeeld DNA gegevens van de patiënt en bij een geprint voorwerp op maat wordt het model die de vorm, kleur en materialen bevat aangeleverd.

MESBuilder : een flexibel systeem op maat zonder maatwerk

Bij MESBuilder is het niet anders. Wij kennen een productieserie van één en er wordt in samenwerking met de klant een model van het productieproces aangeleverd.

Modeleren, genereren configureren en aanpassen - software maken als een 3d printer

Modeleren, genereren configureren en aanpassen - software maken als een 3d printer

Hiermee ‘printen’ wij een pakket voor de klant op maat, dat vervolgens kan worden geconfigureerd tot een werkend systeem. De laatste finesses kunnen op tamelijk eenvoudige wijze programmatisch worden aangepast. Het model bevat de typen informatiepakketjes (objectclasses of entiteiten) die van belang zijn in de bedrijfsvoering en de relaties daartussen. Het bevat de systemen, machines of mensen die deze informatiepakketten uitwisselen en het bevat de procedures (business logica) voor de bewerking van deze informatie.

Vier soorten bouwblokken vormen de basis van een compleet bedrijfsmodel en van het MES systeem

Startend met een leeg model zijn er slechts vier basis entiteiten –zeg bouwblokken- waaruit een volledig bedrijfsmodel kan worden gemaakt. Men kan ook beginnen met een standaard model voor een branche of isa95 en daaruit naar believen entiteiten weglaten, toevoegen of veranderen. Modelleren is binnen een half uur uit te leggen aan een persoon zonder IT ervaring. Past met communicatie met de buitenwereld toe via bepaalde standaarden, zoals B2MML, dan worden voor die standaarden wel dwingend entiteiten toegevoegd.


Vier bouwblokken vormen de basis van het model van uw bedrijfsvoering

Vier bouwblokken vormen de basis van het model van uw bedrijfsvoering

Verandert het bedrijfsmodel in de zin dat er bijvoorbeeld nieuwe typen machines bij komen, dan kan het pakket opnieuw worden gegenereerd. De custom aanpassingen blijven behouden.