Het idee achter MES Builder


Frustratie over de bestaande producten op de markt..

MESBuilder is door ons ontwikkeld uit de frustraties die wij hadden bij het doen van projecten met de bestaande MES pakketten. Pakketten die efficiëntie en flexibiliteit voorstaan bij klanten, bleken zelf verre van efficiënt en flexibel te zijn. Telkens moesten wij work-arounds toepassen en add ons programmeren of met maatwerk beginnen vanaf scratch. Ook was de engineeringstijd voor een project te lang. Voor zowel de klant als voor ons was dit onbevredigend.


"Pak 10 uiteenlopende projecten en verzin een generieke oplossing"  

Efficiënt engineeren was ver weg

Efficiënt engineeren was ver weg

Dat bracht ons op het idee om tien door ons uitgevoerde MES projecten – voor uiteenlopende branches, met verschillende eisen, voor verschillende toepassingen en met verschillende methoden uitgevoerd – uit te kiezen en onszelf de vraag te stellen: “Is er een generieke methode van ontwikkelen te bedenken waarbij we snel en efficiënt deze systemen hadden kunnen maken waarbij ieder systeem aan de gestelde eisen voldeed?”.


Dit was niet eenvoudig. Het riep fundamentele vragen op zoals “Waarin verschillen materialen en processen” of “Waarin verschillen systemen en machines”. Natuurlijk hebben we uitgebreid generieke standaarden als ISA95 bestudeerd om te kijken of deze voldeden als basismodel voor onze MES ontwikkelomgeving. Dat was niet het geval. ISA95 is een standaard voor communicatie tussen systemen, maar geen geschikte standaard voor het interne van een MES systeem.
De doorbraak...

Uiteindelijk kwam de doorbraak bij bestudering van een andere standaard, OPCUA. OPCUA is een interoperability standaard voor de industrie. Dat wil zeggen dat het niet alleen een communicatie protocol is voor industriële devices, maar ook meta-data kan uitwisselen met die devices. Door deze eigenschap bezit OPCUA uitgebreide mogelijkheden voor object georiënteerde data modellering zonder zich te bemoeien met de inhoud. Dit hebben we tot op de laatste vezel uitgespeeld.

Ons datamodel voor ieder MES system kent slechts vier fundamentele basis objecten en die hebben te maken met de schil waarin ze zich bevinden. Door deze objecten aan het OPCUA basis-objectmodel toe te voegen, ontstond ineens de mogelijkheid om met een standaard modelleertool voor OPCUA voor alle 10 projecten een kloppend model te maken. Volgende stap was om - in plaats vanaf scratch een OPCUA server te maken – een generatietool te ontwikkelen die wij altijd omschrijven als een 3-D printer voor software. Het concept van MESBuilder was hiermee geboren.