MES simpel houden

Niemand zegt dat een MES systeem simpel is...

MES systemen behoren tot de meest complexe systemen binnen een onderneming. Zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit het concept.

MES universalis ?

MES universalis ?

Technisch omdat het ruwe data moet communiceren met de real-time devices (IoT), daarnaast menselijk interpreteerbare operationele informatie moet uitwisselen met de mensen op en rond de werkvloer en ten slotte informatie moet uitwisselen met transactiegeoriënteerde databases en ERP systemen.
Conceptueel omdat het systeem moet passen bij de specifieke gegevens en de logische regels die met operationele bedrijfsvoering van de klant te maken hebben.

Een MES systeem kortom, staat met zijn voeten in een real time wereld, met zijn handen in een databasewereld, met zijn gezicht gericht naar de mensen op en rond de werkvloer en moet daarnaast ontzettend slim zijn.

Niet voor niets zijn MES trajecten soms moeizaam en heet het meest toegepaste MES pakket ter wereld “Excel”.


...maar we kunnen het maken van een systeem zo simpel mogelijk houden

Vier basis bouwblokken vormen het bedrijfsmodel

Vier basis bouwblokken vormen het bedrijfsmodel

Wij houden het maken van MES systeem in ieder geval graag simpel. Het uitgangspunt van MESBuilder is het eigen bedrijfsmodel van de klant, niet een complex ISA95 model of een te groot en bij nader inzien niet-zo-passend ‘standaard’ bedrijfsmodel van een complete branche.
De klant kan eenvoudig zijn eigen model opbouwen gebaseerd op zijn eigen bedrijfsmodel met zijn eigen entiteiten, properties, methoden in zijn eigen bewoordingen en regels gebaseerd op de basis entiteiten. Hiermee wordt het niet onnodig ingewikkelder dan het al is. De '80-20' regel - de laatste 20 % aan functionaliteit kost 80 % van de inspanning - wordt hiermee omzeild.

Modelleren van de eigen bedrijfsvoering start met vier basis bouwblokken

Ons model kent slechts vier basis entiteiten –zeg bouwblokken- waaruit eenvoudig een volledig- of deel-bedrijfsmodel voor iedere productiesituatie kan worden gemaakt. Dit zijn assets, actuals, rawdata sets en operations. De verschillende basis bouwblokken hebben te maken met hun technische taak in het systeem, niet met de inhoud.
Als een schoonmaakoperatie “celkuising” heet, met de properties “Eerste reis gedaan”, “Tweede reis gedaan”, “Derde reis gedaan”, met de methode “Reis uitvoeren” en dat de regel is dat na de eerste reis altijd de derde reis moet volgen wie zijn wij dan om dat tegen te spreken?
Andere voorbeelden zijn bedrijfsspecifieke KPI’s. De klant bepaalt.

Overzichtelijk licentie model

Geen staffels.

Ons licentiemodel is ook simpel. Licenties zijn gebaseerd op het aantal servers en het aantal clients op de werkvloer.

Wij kennen geen staffels voor het aantal datapunten. De reden om het aantal datapunten niet mee te nemen is dat veel objecten met datapunten in een MES systeem dynamisch zijn, denk aan orders, materialen en processen. Eenvoudige systemen kunnen miljoenen objecten van hetzelfde objecttype bevatten, complexe systemen bevatten veel objecttypen maar deze kunnen zeer beperkt zijn in aantallen objecten.

Wij kennen geen staffels voor het aantal machines of typen machines. De reden hiervoor is dat klanten dan alle functionaliteit in één machinetype – zeg productielocatie - gaan modelleren. Dit komt de overzichtelijkheid niet ten goede. Besloten is de klant hierin alle vrijheid te geven.

Geen modules wel aanpasbare templates

Wij kennen geen modules als “tracking en tracing”, “oee” of “materials”. Ieder systeem leveren wij blanco, zonder datamodel en zonder logica. We kennen wel gratis bibliotheken met templates met functionaliteit zoals “tracking en tracing”, “oee”, "isa95" of “materials”. Vanuit MESBuilder zijn deze templates met deelfunctionaliteit in te laden en naar behoefte aan te passen.

Duidelijk vastgelegde afspraken

Het vastleggen van de modellering en configuratie heeft nog een ander voordeel: de omvang en de functionaliteit (en onze risico's) zijn bekend. Hierdoor zijn wij in staat een vaste prijs neer te leggen voor het opleveren van een compleet project.

Na het project wordt u eigenaar van de source code van het project. Daar zijn wij duidelijk in. U bent in staat met C# en Visual Studio (gratis te downloaden) veranderingen door te voeren. Uw investering blijft hoe dan ook behouden.