Onze visie op MES

Een MES oplossing begint met een duidelijke visie. Onze ervaring en vooral het luisteren naar klanten heeft geleid tot de volgende 10 basisvereisten voor een nieuwe MES/MOM oplossing. MESBuilder voldoet aan deze 10 eisen.

1. Geleidelijk en gecontroleerd introductie

Geleidelijke en gecontroleerde introductie

Geleidelijke en gecontroleerde introductie

De meeste bedrijven - in ieder geval meer dan 50 procent - zien het belang in om hun activiteiten op de werkvloer te automatiseren en om efficiënter, flexibeler en met betere kwaliteit te kunnen produceren. Dit is het basis idee van Smart Industry. Echter, de meeste van de bedrijven willen dit geleidelijk, gefaseerd en gecontroleerd invoeren. Ze willen dit doen met de bestaande machines en installaties en met behoud van het operationele bedrijfsmodel van voor de innovatie. Van daar uit willen ze gaan veranderen en verbeteren.


2. De doelstellingen van de klant staan centraal.

Het systeem moet de mogelijkheid bieden operations op de eigen manier te blijven doen en operationele gegevens inclusief logische regels en KPI’s te definiëren naar eigen inzicht. De wensen en doelstellingen, kortom de 'user story' van de klant, moet het centrale thema zijn. 


3. Geen veranderingen als gevolg van nieuwe systeem

Het MES-systeem moet dienstbaar zijn aan operaties. De invoering van het systeem zelf kan niet de manier waarop operations worden uitgevoerd veranderen.


4. Een slim en vertrouwd systeem zonder extra administratieve lasten

Voor het personeel moet het nieuwe MES-systeem intuïtief en vertrouwd zijn om te bedienen. Het systeem moet aansluiten op de bestaande operations. Het systeem mag niet leiden tot een vergroting van de administratieve lasten, maar moet leiden tot een significante afname. Alle gegevens die bekend zijn, mogen niet opnieuw ingeklopt worden. Gegevens die niet relevant zijn voor de gebruiker moeten niet worden getoond. Input gegevens die waarschijnlijk gaan worden ingevuld of gekozen moeten als suggestie worden getoond.

Geen extra administratieve lasten

Geen extra administratieve lasten


5. Integriteit, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en beveiliging

Het MES systeem moet integer, betrouwbaar, uitbreidbaar, schaalbaar en veilig zijn. Aangaande de veiligheid moet er user/usergroup systeem komen en rechten moeten aan objecten worden toegekend. Data moet signed en encrypted worden getransporteerd. Kritische taken zoals uitvoering van operations moeten aan het systeem kunnen worden overgelaten. Het systeem moet daarvoor redundant kunnen worden uitgevoerd, waarbij servers elkaar bij uitval overnemen. Redundantie geldt zowel voor data als voor taken. Bij terugkeer van een systeemcomponent moet de interne data automatisch worden gesynchroniseerd.


6. Eisen aan data

Mijoenen data records zijn geen uitzondering

Mijoenen data records zijn geen uitzondering

Modelering moet object georiënteerd zijn. Bij twee functioneel dezelfde machines, maar ieder uitgerust met een ander PLC type, moet de functionele logica gedeeld kunnen worden terwijl de hardware logica van elkaar verschilt.
Gegevens in het MES-systeem moet object based zijn.
Het systeem moet grote hoeveelheden data aankunnen. Miljoenen records zijn voor operations geen uitzondering.
Het systeem moet interne data op diverse manieren kunnen opslaan, via memory, disk of database. Historiseren van gegevens moet in een open relationele database gebeuren, beveiligd toegankelijk. Ieder object kan digitaal gesigneerd worden opgeslagen.
Ieder object moet de mogelijkheid hebben voor play back/play foreward. Play back/play foreward wil zeggen dat het verloop van de waarden van een object in het verleden of toekomst voor een beperkte instelbare tijdsduur kunnen worden vastgelegd.
Het systeem moet zowel met dynamische als met statische data overweg kunnen. Bij dynamische data moet men denken aan data in een database – het toevoegen en verwijderen van objecten is mogelijk - , terwijl statische data bijvoorbeeld in een PLC zit.
Het systeem moet met verschillende type devices (IoT) en systemen kunnen communiceren. Het systeem moet beveiligd toegankelijk gebruikt kunnen worden door externe clients. Het systeem moet een alarm service hebben
.


7. Eisen aan dataverwerking

Gegevens in het MES-systeem moeten transparant en gemakkelijk benaderbaar zijn. Op het eerste gezicht mag er geen verschil zijn tussen het aanroepen van een object in een real-time systeem zoals een PLC, en het aanroepen van een object in een transactiegeoriënteerde systeem, zoals een database of ERP-systeem. Met andere woorden, een functie als readObject (type, adres) 'leest een object uit de cloud, ongeacht wat de onderliggende systeem is en welke server het komt. Een functie als 'querieobject (type, criteria)' kan een verzameling records kan opleveren uit een database, maar ook kan een aantal data blokken van PLC teruggeven.

De clients moeten mogelijkheden om als vaste terminals gebruikt te worden op de productievloer voor informatie en uitvoering en als webclients voor mobiel, tablet en browser gebruik voor analyse en informatie.


productieresultaat : Value Stream Mapping

productieresultaat : Value Stream Mapping

8. Scheiding tussen productieresultaten en productiemiddelen

Er moet een scheiding zijn tussen dynamische resultaten van de productie en de vaste productiemiddelen - ook wel tussen verbruik en gebruik of tussen vlottend en vast. Processen, materialen en order gegevens zijn vlottend, ze komen en gaan. Machines, installaties, mensen en systemen zijn vast, na het proces keren zijn terug in de uitgangsstaat. Dit is een belangrijk principe om de productie- en informatie stromen te kunnen vaststellen, te kunnen plannen, toewijzen en de toegevoegde waarde - Value Stream Mapping - van productie te kunnen bepalen.

9. Geen beperking in branche

Systeem moet algemeen inzetbaar zijn voor nagenoeg ieder type bedrijfsvoering, voor ieder type bedrijf in productie goederen of diensten, utiliteiten en gebouwbeheer.

10. Gunstig geprijsd

Het systeem moet kunnen worden gerealiseerd met gunstige engineeringskosten, gunstige licentiekosten, simpele licentieopbouw en de mogelijkheid om in eigen beheer het systeem (door) te ontwikkelen. Het ontwikkelen moet bereikbaar zijn voor MKB en grote bedrijven.