Aanpassingen

Een MESBuilder systeem is uitbreidbaar en aanpasbaar. Vanaf de modelleringsfase kunnen er aanpassingen worden doorgevoerd op het bestaande ontwerp met behoud van al reeds uitgevoerde customisation. Niet de volledige cyclus hoeft telkens herhaald te worden, afhankelijk van wat er verandert is soms re-modeling nodig, maar in de meeste gevallen kan volstaan worden met re-compilatie.Wanneer zijn welke re-enigineerings stappen nodig?

- Re-Modeling

Als het model verandert. Nieuwe typen machine, nieuwe types systemen, nieuwe of aangepaste properties in de types. Om kort: als typen gegevens wijzigen.

- Re-Configuration

Als instances van machines en installaties van bekende typen zijn toegevoegd. Als adressen in de PLC zijn veranderd. Als het adres van de onderliggende database van de historian is veranderd. Om kort te zijn : als instances veranderen.

Software engineering is een cyclisch proces, wanneer zijn welke stappen nodig ?

Software engineering is een cyclisch proces, wanneer zijn welke stappen nodig ?

- Re-Generation

Na een re-modeling of wanneer de servers of clients worden toegevoegd.

- Programmatische aanpassingen en hercompileren

Wanneer aanpassingen in business logica of user interfaces worden gemaakt. De servers kunnen apart vanelkaar worden geherstart, om redundancy take over mogelijk te laten zijn.

- Deployment

na opnieuw te compileren

- Administratie in runtime

Als gebruikers veranderen.