Onze drivers

MESBuilder zet IoT data om in bruikbare operationele gegevens

MESBuilder zet IoT data om in bruikbare operationele gegevens

Het MES systeem moet ruwe data moet communiceren met de real-time devices (IoT)en moet informatie uitwisselen met transactiegeoriënteerde databases en ERP systemen.
Een MES systeem kortom, staat met zijn voeten in een real time wereld, met zijn handen in een databasewereld. Hiervoor hebben we de volgende drivers beschikbaar :
MESBuilder


Driver voor het communiceren met andere MESBuilder systemen, voor horizontale integratie van meerdere productiesites uitgerust met verschillende MESBuilder systemen

OPCUA

Communiceren met bijna alle PLC's, IIoT, smart sensors, CNC devices

OPCDA

Communiceren met PLC's

MS SQL, CSV, Excel

Microsoft database, Excel en comma separeted files

CData

Driver voor oa SAP

Overig

drivers zoals voor ISA95 enabled systemen