Suggesties voor toepassingen

Toepassingen voor MESBuilder zijn er legio. Overal waar mensen, IoT (machines, installaties, devices...) en systemen met elkaar waardevolle operationele informatie moeten uitwisselen en waarbij business logica moet worden toegepast kan MESBuilder worden ingezet.


De top 5 van toepassingen van onze klanten zijn:


Automatische orderverwerking: de eerste menselijke interactie vanaf ERP is het bevestigen van de werkorder

Automatische orderverwerking: de eerste menselijke interactie vanaf ERP is het bevestigen van de werkorder

1. Automatische orderverwerking van ERP tot aan machine

Als eerste kan een ERP systeem een order aanvragen op een productielocatie. De capability (dat wat de productielocatie in staat is om te maken binnen welke tijd) wordt berekend en wordt dan teruggecorrespondeerd naar het ERP systeem.
Hierbij - wordt zodra een order uit ERP geplaatst is op een productielocatie - een detailplan en een resource allocation gemaakt voor productie van werkorders (halffabrikaten, product). Vervolgens worden wanneer de tijd daar is, de settings om het product te maken gedownload naar de machine en de machine kan in run worden gezet. Deze status wordt teruggemeld, evenals het de consumptie en de productie van goederen en materialen.

2.Tracking en tracing van materialen en energie

Bij tracking en tracing worden materialen en materiaalovergangen gelogd. Ze vormen een keten van materaalovergangen. Deze kan worden afgevraagd. Een geproduceerd goed kan worden herleid to grondstoffen, maar een grondstof kan ook worden gevolgd tot geproduceerde goederen. Hetzelfde geldt voor energie. Indien de processen en de interne orders ook nog bij de informatie worden betrokken kan een VSM (Value stream mapping) diagram worden gemaakt.

Zie onze on line demo

KPI's bepalen

KPI's bepalen

3.Efficiency analyse van productie, processen en machines

Hierbij worden de key performance indicatoren van processen en machines on line berekend. Zie onze on line demo.


4.Rapportage, opslag en analyse van grote hoeveelheden operations gegevens


5.Smart maintenance en advanced alarm management.

Bij smart maintenance gaat het om onderhoud dat moet worden gedaan als het via business rules bepaald is. Het gaat dus niet om periodiek, preventief of correctief onderhoud, maar men combineert signalen uit het veld om onderhoud te voorspellen. Een voorbeeld is een filter waarover de druk wordt gemeten, of dat het energieverbruik van een apparaat ineens toeneemt.
Bij advanced alarm management gaat het om alerts naar een selectie van het personeel die via complexe business logica tot stand zijn gekomen en de verdere workflow m.b.t. de verwerking van het alert. Een voorbeeld is dat de uitval van een wisselverwarming alleen bij bepaalde weersomstandigheden tot een alert leiden voor de verkeersleiding en anders niet.

Live demos

Om de klant een indruk te geven wat hij kan laten maken hebben we een aantal live demo's gemaakt.

De live demo's laten de internet explorer client zien.

Live demo voor OEE

Deze applicatie laat een eenvoudige webinterface zien voor OEE (Overall equipment efficiency) voor twee machines.

Een iconisch gebruik van MES is uiteraard OEE. Het is niet altijd duidelijk wat OEE is en wat er wordt bedoeld. Zelfs deze KPI op verschillende manieren worden uitgelegd. Wordt de OEE bepaald per run, per shift of 24 uur? Wat is downtime? Wat is kwaliteit? Dit zijn slechts concepten die moeten worden gedefinieerd. MES Builder biedt de flexibiliteit om dit te doen.