Voor wie is MESBuilder geschikt ?

MESBuilder systemen maken van IoT data waardevolle operationele informatie...

MESBuilder is een generiek ontwikkelpakket voor systemen om betekenisvolle operationele informatie uit te wisselen tussen mensen, machines en systemen op en rond de werkvloer van een productielocatie.

Uw bedrijfsvoering is net even anders dan het gangbare

Uw bedrijfsvoering is net even anders dan het gangbare

Wat betekenisvol is en wat de achterliggende logica van de bedrijfsvoering is, bepaalt u als klant zelf. Wij zorgen ervoor dat operationele informatie over uw bedrijfsvoering ontsloten wordt, dat de logica er op toegpast wordt die u wilt en dat u de gegevens voor welke toepassing of welk doeleinde dan ook kunt gebruiken.

... in iedere situatie

Voor alle situaties waar operationele informatie moet worden uitgewisseld tussen mensen, machines en (optioneel) systemen op en rond de werkvloer van een productielocatie kan met MESBuilder een MES systeem worden gegenereerd.

.. voor ieder bedrijf

Wij zijn er niet op gericht om een specifieke oplossing te bieden voor een specifieke bedrijfstak of branche. Onze systemen bevatten geen bedrijfsmodel op voorhand, u bepaalt zelf het bedrijfsmodel voor de productielocatie. Hierdoor is MESBuilder geschikt voor iedere onderneming die zijn bedrijfsvoering net even iets anders inricht dan het standaard gangbare, voor ieder bedrijf waarbij de productie zich onderscheidt van de concurrentie. MESBuilder is zowel geschikt voor de grootste bedrijven als voor MKB bedrijven. Of u nu diensten of goederen produceert.

Koppelen van prodductielocaties

Heeft u meerdere productielocaties? Het is ook mogelijk om met MESBuilder operationele informatie tussen productielocaties onderling uit te wisselen (horizontale keten integratie). Dit betreft meestal detail informatie die niet via een ERP systeem wordt uitgewisseld.


Voorbeeld van operationele live data uit een MESBuilder systeem

Voorbeeld van operationele live data uit een MESBuilder systeem, ingericht naar eigen inzicht

 ... dankzij model driven software development

Met slechts een paar basiselementen zijn wij in staat voor een klant elk denkbare operationeel model, in eigen bewoordingen  met eigen entiteiten, eigenschappen, relaties en business logica te modelleren. Het systeem dat wordt gegenereerd komt met 100% overeen met de echte operationele activiteiten op de werkvloer bij de klant. De klant beschikt over een systeem wat bij hem past, hem vertrouwd is en hoe hij het wil hebben.


Communicatie met machines en installaties is een vereiste voor MESBuilder(P2M en M2M)

Communicatie met machines en installaties is een vereiste voor MESBuilder (P2M en M2M)

Machine (IoT) communicatie is een vereiste

De driehoek mensen-machines-systemen is belangrijk om te bepalen of MESBuilder een geschikt systeem is. Wordt er niet gecommuniceerd met machines of installaties of andere IoT dan blijft er een 'mens-systeem' systeem over en is een database applicatie meer geschikt. Het systeem moet dus wel communiceren met de real-time devices op de werkvloer. Kortom met IoT.

Machines en real time devices is een rekbaar begrip, hieronder vallen letterlijk alle 'dingen' die communiceren, dus niet alleen PLC's maar bijvoorbeeld ook smart sensoren, 3-d printers, robots enzovoorts.

Een MES systeem van ons staat met zijn voeten in een real time wereld, met zijn handen in een databasewereld, met zijn gezicht gericht naar de mensen op en rond de werkvloer en bevat de logica en de operationele informatie die u bepaald heeft.


 

Toepassingen, gebruik uw fantasie en vraag ons of het mogelijk is !

Wij geven dus alleen suggesties waarvoor u een MESBuilder systeem zou kunnen inzetten. Zolang het communiceert met mensen, machines en (optioneel) andere systemen kunnen wij u van dienst zijn.


MESBuilder systemen zetten IoT data om in waardevolle operationele informatie

MESBuilder systemen zetten IoT data om in waardevolle operationele informatie en vise versa

De top 5 van toepassingen van onze klanten zijn:

  1. automatische orderverwerking van ERP tot aan machine
  2. tracking en tracing van materialen en energie
  3. efficiency analyse van productie, processen en machines
  4. rapportage, opslag en analyse van grote hoeveelheden operations gegevens
  5. smart maintenance en advanced alarm management.


Deze lijst in niet gelimiteerd. Overal waar operations, mensen materialen een rol spelen kan ons systeem worden ingezet. Niet alleen bij de productie van goederen maar ook voor onderhoud, kwaliteitsbewaking en logistiek. Het kan  eveneens worden ingezet bij de levering van diensten en de bewaking van objecten. De scope om 'MESBuilder te gebruiken op de werkvloer' is een rekbaar begrip. Dankzij beveiligde dataverbindingen kan het ook worden ingezet voor wide area solutions.

Een voorbeeld van een toepassing die wij nooit bedacht kunnen hebben, maar wel realiseerbaar zou zijn met MESBuilder is een testopstelling voor seals voor koppelingen in maritieme toepassingen. De recepten met torsie- en draaibelastingen die gedownload worden zijn in feite simulaties van weersomstandigheden (storm, draaiende wind, golfbewegingen).

Maritieme toepassing

Maritieme toepassing